Serveis legals

Dret PENAL

• Assistència al detingut a comissaria

• Assistència al imputat davant del jutjat

• Denuncies i querelles

• Judicis per faltes i delictes

• Violència sobre la dona, violència domèstica

• Sol•licitud d’ordre d’allunyament

• Alcoholèmies i delictes contra la seguretat vial

• Delictes comesos per menors
Dret Civil i Família

• Contractes d’arrendament

• Desnonaments

• Reclamacions de quantitat

• Accidents de trànsit, danys i perjudicis

• Incapacitacions, nomenament de tutor

• Filiacions

• Separacions i divorcis

• Modificació de mesures

• Impagament de pensió d’aliments

• Execució de sentències

• Assessorament extrajudicial

Dret Laboral

• Assessorament a treballadors i empresaris

• Acomiadaments

• Sancions laborals disciplinàries

• Càlcul d’indemnitzacions

• Reclamacions de quantitat (salaris, pagues extraordinàries)

• Modificació de les condicions de treball

• Mòbbing laboral

• Conciliacions de treball

• Gestions davant de la Seguretat Social

• Impugnació d’altes mèdiques

• Incapacitat/Invalidesa laboral

• Judicis laborals

Dret Administratiu

• Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques

• Multes i sancions administratives

• Recursos en via administrativa i contenciosa

• Estrangeria

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

• Assessorament legal

• Reclamacións de danys extrajudicial i judicial

• Negociacions amb la companyia o consorci de compensació

• Valoració de lesions i seqüeles

• Càlcul d’indemnitzacions

• Peritatges mèdics